En tjänst – två versioner

Mina truckar i basversionen

Redan i vår basversion är nyttan uppenbar – du får full kontroll på dina truckars servicestatus och kostnader för ordrar, skador, reparationer och hyror. Vi på Linde tycker att tillgängligheten till informationen är så pass värdefull för dig och ökar nyttan i så stor omfattning att vi valt att bjuda på Mina truckar i basversion.

 • Kostnadsuppföljning i Mina truckar

  Kostnadsuppföljning
  Ekonomisk översikt med dina order-, skade-, reparations- och hyreskostnader.

 • Kostnadsuppföljning i Mina truckar

  Servicestatus och kontroll
  Direkt information om gaffel- och brandtest, senaste service och driftstid.

Mina truckar LFC

Med tillvalsfunktionen Linde Fleet Control (LFC) ges du tillgång till ytterligare data och kan göra ännu grundligare analyser av status och kostnader. Du får bland annat full kontroll på vem som kört en enskild truck, om trucken skadats eller krockats samt antal drifttimmar i förhållande till tillgänglig tid.

 • Kostnadsuppföljning i Mina truckar

  Aktivitetsbevakning
  Smidig översikt gällande tillgänglig, inloggad och aktiv tid och stötar.

 • Kostnadsuppföljning i Mina truckar

  Förarkontroll
  Snabb och enkel tilldelning av förare samt statistik över effektivitet och stötar med några klick.